Daň z nemovitosti v roce 2018

Daň z nemovitosti v roce 2018.
Pokud jste v roce 2017 koupili nemovitost a nebo ji do vlastnictví získali jiným způsobem, máte již pravděpodobně jednu daň vyřešenou a to jednorázovou daň z nabytí nemovitých věcí. V souvislosti s nemovitostmi se však hradí i daň z nemovitých věcí, která je definována zákonem 338/1992 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato daň se platí každoročně a jako jediná daň dopředu - vždy na aktuální kalendářní rok. Poslední den, kdy je možno podat daňové přiznání k této dani letos připadána středu 31. ledna 2018. Daň z nemovitých věcí označovaná též postaru daň z nemovitosti se skládá ze dvou daní. Tvoří ji daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daň se stanovuje vždy ke stavu ke dni 1. 1. daného roku. Na rozdíl od ostatních daní se platí vždy dopředu, tedy na aktuální kalendářní rok. Pokud jste si v minulém roce pořídili nemovitost, za rok 2017 byl poplatníkem předchozí vlastník. Vzhledem k tomu, že k 1. lednu letošního roku už byla nemovitost ve vašem vlastnictví, přešla na vás i daňová povinnost pro rok 2018 a vzniká vám tak i povinnost podat daňové přiznání.
Musím podat? Povinnost podat daňové přiznání vzniká nejen při změně v osobě poplatníka, ale také pokud dojde ke změně okolností rozhodnými pro stanovení daně. Takovouto změnou může být například přístavba dalšího podlaží. Pokud naopak ke změně nedojde a pokud bylo daňové přiznání podáno v některém z předešlých období, daňové přiznání se nepodává. Jestliže tedy letos daňové přiznání k vaší nové nemovitosti podáte, v roce 2019 si jen počkáte na složenku. Daň vám bude vyměřena na základě letošního roku.